Cennik

 

Bazę do ustalenia ceny za wykonaną usługę stanowi wartość jednej roboczogodziny.

 

Czas pracy technika w ciągu jednej roboczogodziny dzieli się na dwie części

 

1.Czas podstawowy pracy liczony do 30 minut.

2.Czas taktowy liczony powyżej 30 minut, każde kolejne rozpoczęte 10 minut.

 

Cenę za wykonaną usługę ustala się jako iloczyn rzeczywistego czasu trwania naprawy. Przy ustalaniu czasu wykonywanej usługi rzeczywisty czas pracy zaokrągla się zgodnie z zasadą: do 5 minut w dół, powyżej 5 minut w górę.

 

Wartość jednej roboczogodziny usługowej wynosi 175,00 zł. (słownie sto siedemdziesiąt pięć zł.).

Wartość podstawowego czasu pracy wynosi 100,00 zł. (słownie: Sto złotych zł.),

Wartość taktu powyżej czasu podstawowego wynosi 25,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć zł.)

Wartość kolejnej roboczogodziny usługowej wynosi 90 ,00 zł ( dziewięćdziesiąt złotych

Wartość taktu kolejnej roboczogodziny wynosi 15,00 zł.(słownie: Piętnaście złotych.)

 

Wartości stawek transportowych za dojazd do klienta są następujące:

 

Wartość jednego kilometra wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy)

Przy czym wartość pierwszego kilometra wynosi 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy )

 

Odległość liczy się od punktu usługowego do klienta. W przypadku gdy odległość do klienta jest powyżej 20 km wartość jednego kilometra wynosi

1,00 zł ( słownie : jeden złoty) Transport naliczany jest w obie strony.

 

W przypadku wyjazdu poza granice Warszawy transport naliczany jest zawsze w obie strony.

 

W razie zamontowania przez technika części zamiennych ich cena doliczana jest do rachunku.

 

Wszystkie wartości są wartościami netto

Komentarze

Możliwość komentowania została zablokowana.